Om OS

Om SydhavnsCompagniet

Formål


SydhavnsCompagniet har som formål at sikre sociale- og beskæftigelsesfremmende lokale indsatser samt at arbejde for at fremme netværksopbygning og aktivt medborgerskab blandt udsatte borgere i lokalområdet. Ved at motivere til frivilligt arbejde mobiliserer vi borgernes ressourcer og danner således rammen for disses (lokal)samfundsinklusion. Denne ressourcemobilisering kommer til udtryk i en social kapital og integration, der øger trygheden og udfoldelsesmulighederne i hele Sydhavnen. Samlet set kan organisationens arbejde karakteriseres som værdibaseret socialt (lokalsamfunds)arbejde med fokus på empowerment, aktivt medborgerskab, netværksdannelse og læring.
Historie


SydhavnsCompagniet er en innovativ projektorienteret civil- og lokalsamfundsaktør med base i Kgs. Enghave – i folkemunde kaldet Sydhavnen. Organisationen blev skabt som et tværsektoriel partnerskabsprojekt i år 2000 med midler fra Socialministeriet – et partnerskab bestående af Københavns Kommune, almennyttige boligforeninger samt værdibaserede institutioner ved Kristeligt Studenter Settlement og Missionen blandt Hjemløse. Efterfølgende - i år 2004 - blev SydhavnsCompagniet etableret som en selvejende værdibaseret organisation (NGO) med en dertil hørende bestyrelse. I vores bestyrelse er den siddende chef, en medarbejderrepræsentant samt repræsentanter fra det offentlige som det private erhvervsliv. Dertil kommer, at der på organisationens årsmøde vælges henholdsvis en bruger og frivillighedsrepræsentant.


SydhavnsCompagniet, Peter Sabroes Gade 1, 2450 København SV