Om OS

Om SydhavnsCompagniet

Formål

 

SydhavnsCompagniet har som formål at sikre sociale- og beskæftigelsesfremmende lokale indsatser samt at arbejde for at fremme netværksopbygning og aktivt medborgerskab blandt udsatte borgere i lokalområdet. Ved at motivere til frivilligt arbejde mobiliserer vi borgernes ressourcer og danner således rammen for disses (lokal)samfundsinklusion. Denne ressourcemobilisering kommer til udtryk i en social kapital og integration, der øger trygheden og udfoldelsesmulighederne i hele Sydhavnen. Samlet set kan organisationens arbejde karakteriseres som værdibaseret socialt (lokalsamfunds)arbejde med fokus på empowerment, aktivt medborgerskab, netværksdannelse og læring.

 

 

 

Historie

 

SydhavnsCompagniet er en innovativ projektorienteret civil- og lokalsamfundsaktør med base i Kgs. Enghave – i folkemunde kaldet Sydhavnen. Organisationen blev skabt som et tværsektoriel partnerskabsprojekt i år 2000 med midler fra Socialministeriet – et partnerskab bestående af Københavns Kommune, almennyttige boligforeninger samt værdibaserede institutioner ved Kristeligt Studenter Settlement og Missionen blandt Hjemløse. Efterfølgende - i år 2004 - blev SydhavnsCompagniet etableret som en selvejende værdibaseret organisation (NGO) med en dertil hørende bestyrelse. I vores bestyrelse er den siddende chef, en medarbejderrepræsentant samt repræsentanter fra det offentlige som det private erhvervsliv. Dertil kommer, at der på organisationens årsmøde vælges henholdsvis en bruger og frivillighedsrepræsentant.