Værdigrundlag
SydhavnsCompagniets værdigrundlag er som følger:


”SydhavnsCompagniet arbejder for udsatte borgeres rettigheder og behov, at alle ydes respekt uanset tanke, etnicitet og tro - for at sikre et aktivt og værdigt liv i (lokal)samfundet”Værdigrundlag