LokalVærdi
For borgere

Aktivering
projekt:
Lokalværdi

LokalVærdi – Et beskæftigelsestilbud med værdi for både  dig og Sydhavnen.

Forløb i LokalVærdi:

Hos LokalVærdi kan du blive afklaret i forhold til arbejdsmarkedet, med støtte fra vores dygtige og engagerede medarbejdere.

Vi tror på at mennesker vokser, når man bliver mødt med tillid, omsorg og respekt, og bestræber os derfor altid på dette.

Du får samtidig mulighed for at bliver en del af et socialt fællesskab, hvor man bliver taget godt imod og altid føler sig velkommen.

Vi tror på at der er job til alle – også dig der kan arbejde få timer.

Vi er samtidig opmærksomme på at alle er forskellige og derfor tilrettelægger vi forløbet efter netop dine behov.

Indhold af tilbuddet:

Da vi er et beskæftigelsestilbud, er de fleste af vores aktiviteter naturligvis jobrettede. Derfor er det en fast del af tilbuddet, at man skal deltage i vores jobklub. 

Derudover har vi vores interne træningsbaner, hvor man kan oparbejde brugbare kompetencer, og blive afklaret inden for en lang række forskellige arbejdsområder. Det kan du læse mere om længere nede på siden.

Vi tror på at man nemmest kommer i arbejde, ved at komme ud i de virksomheder hvor jobbene er. Derfor samarbejder vi med en lang række virksomheder, hvor man kan komme i praktik og forhåbentlig opnå lønnede timer på sigt.

Uanset om målet er ordinær beskæftigelse, job i løntilskud, fleksjob, småjob, praktik eller anden forsørgelse, er vi klar til at hjælpe dig videre.

En fast kontaktperson:

Når du bliver visiteret til LokalVærdi, får du er fast kontaktperson, som følger dig igennem forløbet. Der vil være mulighed for daglig sparing, og der vil ligeledes blive afholdt faste møder hver 14. dag med din kontaktperson. 

På den måde sikrer vi at forløbet tager udgangspunkt i dig og din udvikling, og at der arbejdes med de fremsatte mål fra jobcenteret. 

For mange af vores borgere er ledighed kun en af mange udfordringer i livet. Vi tilbyder derfor støtte, råd og vejledning i mange henseender, når du er i forløb hos os. 

Kontaktpersonen er også den der udarbejder rapporter til Jobcenteret. De tager udgangspunkt i vores observationer, men du har altid mulighed for at komme med dine egne input. Den afsluttende rapport gennemgås altid med dig, inden afsendelse.

Opstart:

Når du bliver visiteret til LokalVærdi, modtager du et indkaldebrev fra din kontaktperson. Heri er der en invitation til en samtale med adresse, tid og dato.

Til opstartssamtalen vil du møde din kontaktperson og få en introduktion til LokalVærdi og SydhavnsCompagniet. Her vil vi også gennemgå bestillingen fra jobcenteret, og ligge en plan for dit forløb. Samtalen varer 1 time og herefter har du fri. 

Mødetider, pauser og spisning:

LokalVærdi har åbent i tidsrummet 9-15, mandag til fredag, fordelt på 3 matrikler i Sydhavnen.

Dine mødedage, mødetider, aktivitet og mødested, aftales ved opstartssamtalen og kan, efter aftale, ændres undervejs i forløbet med en uges varsel.

Der er mulighed for at komme kl. 8.45 og spise morgenmad inden dagens aktiviteter starter. Kl. 13.00 er der frokost. Begge dele er gratis når man er i aktivering.

Hver mandag holder vi fællesmøde for alle i SydhavnsCompagniet kl. 12.00. Her kan du blive opdateret på hvad der sker i organisationen, hvornår der er ture ud af huset og deslige.

Pauser afholdes efter aftale med den ansatte som er ansvarlig for din aktivitet.


Vigtigt når du er i forløb hos os

Ved sygdom eller andet fravær skal du altid kontakte Jobcenter på 8256 5682. Ring også og giv os besked ved sygdom eller andet fravær i tidsrummet 8.45-9.30.

Jeanette (6040 8140) // Daniel (6014 8243)

Lokalværdi – Et beskæftigelsestilbud med værdi for dig og Sydhavnen.

Hverdagen i Lokalværdi

I Lokalværdi har vi åbent mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 8.45-15.00 dog kun til kl. 14.00 om fredagen. 

Vi starter hver dag med fælles morgenmad kl. 8:45 inden de forskellige aktiviteter går i gang. Der er frokost kl 13.00 (12.30 om fredagen).

Om mandagen holder vi fællesmøde for alle kl 12.00.

De aktiviteter du kan deltage i er: Køkken, Krea, Handyteam,  Husservice, Café, Genbrugsbutikog Økohaven. 


Vigtigt når du er i forløb hos os

Ved sygdom eller andet fravær skal du altid kontakte Jobcenter på 8256 5682. Ring også og giv os besked ved sygdom eller andet fravær i tidsrummet 8.45-9.30.

Jeanette (6040 8140) // Daniel (6014 8243)

Lokalværdi – Et beskæftigelses
tilbud med værdi for
dig og Sydhavnen.

Hverdagen i Lokalværdi

I Lokalværdi har vi åbent mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 8.45-15.00 dog kun til kl. 14.00 om fredagen. 

Vi starter hver dag med fælles morgenmad kl. 8:45 inden de forskellige aktiviteter går i gang. Der er frokost kl 13.00 (12.30 om fredagen).

Om mandagen holder vi fællesmøde for alle kl 12.00.

De aktiviteter du kan deltage i er: Køkken, Kea, Handyteam, Køkken, Husservice, Posthuset og Økohaven. 


Vigtigt når du er i forløb hos os

Ved sygdom eller andet fravær skal du altid kontakte Jobcenter på 8256 5682. Ring også og giv os besked ved sygdom eller andet fravær i tidsrummet 8.45-9.30.

Jeanette (6040 8140) // Daniel (6014 8243)

Krea

I vores kreative værksted indgår du i et arbejdsfællesskab, der arbejder med produktioner til videresalg i vores genbrugsbutik. Du lærer f.eks. at sy, lave papirs blomster, re-designe genbrugsmaterialer og meget mere. 


Handyteam

I Handyteam vil du indgå i et arbejdsfællesskab med håndværkmæssige opgaver, såsom reparation af møbler og cykler, afhentning af materialer på genbrugsstationen, vedligehold af udearealer, samt re-design af genbrugsmateriale

Husservice

Husservice er medborgercenterets rengørings- og service team, der rengør medborgercenterets lokaler og ordner vasketøjet. I husservice vil du også prøve kræfter med ad hoc opgaver såsom vinduespudsning og lettere reparationer af inventar. 


Posthuset
– Oplevelsescafé og genbrugsbutik.

Posthuset er vores genbrugsbutik og oplevelsescafe. Som en del af Posthuset er du med til at prissætte varer, sortere og rydde op, og betjene kunder. Derudover er der opgaver indenfor rengøring og lettere vedligeholdelse. 


Økohaven

Aktiviteterne i vores økohave er årstidsbestemte. Vores økohave ligger ved Karens Minde kulturhus i Sydhavnen. I Økohaven sår og planter vi, derudover skal der slås græs, ordnes bålplads og meget mere. Vi har også bistader som vi passer, så vi kan høste og slynge honning sidst på sæsonen. 


Et skræddersyet tilbud til dig 

Dit aktiveringsforløb vil typisk være booket 12 timer om ugen i 13 eller 26 uger.

Timerne planlægger du sammen med din kontaktperson.

De fleste vælger at fordele timerne over tre dage, det vil altså sige fire timer tre dage om ugen.

Som deltager i Lokalværdi får du mulighed for at: 

  Styrke dine faglige og sociale kompetencer ved at deltage i vores forskellige aktiviteter og arbejdsfællesskaber.

  Få lagt en individuel plan for dit forløb sammen med din kontaktperson.

•  Få sparring om stort og småt.

   Skrive dit CV.

  Komme videre i job, uddannelse, løntilskud, ordinære løntimer(småjob) eller praktik i en virksomhed.

•  Få afklaret dine jobmæssige ressourcer og få beskrevet din arbejdsevne til brug i rehabiliteringsteamet.

•   Få et større lokalt netværk.

   Være med til at forskønne dit byområde, og gøre Sydhavnen til et endnu bedre sted at bo.

Udover de faste aktiviteter kan du bl.a. deltage i:

 Ture ud af huset.

 Kulturelle arrangementer og festivaler.

 Sports- og aktivitetstævner.

 Natur- og friluftsliv

 Sankt Hans arrangement 

 Høstpicnic på Tippen

 International Hjemløsedag

 Markedsdage 

 Og meget meget mere
Krea

I vores kreative værksted indgår du i et arbejdsfællesskab, der arbejder med produktioner til videresalg i vores genbrugsbutik. Du lærer f.eks. at sy, arbejde med papir, læder, re-designe genbrugsmaterialer og meget mere. 


Handyteam

I Handyteam vil du indgå i et arbejdsfællesskab med håndværkmæssige opgaver, såsom reparation af møbler og cykler, afhentning af materialer på genbrugsstationen, vedligehold af udearealer, samt re-design af genbrugsmaterialer. 

·       Produktion i træværkstedet

·       Vedligehold af grønne områder

·       Afhentning af genbrugsmaterialer

·       Re-design af genbrugsmaterialer

·       Reparation og vedligehold af cykler

·       Pedelopgaver

Husservice og husvagt

Husservice er medborgercenterets rengørings- og service team, der rengør medborgercenterets lokaler og ordner vasketøjet. I husservice vil du også prøve kræfter med ad hoc opgaver såsom vinduespudsning og pedelopgaver. Mødeopdækning og afrydning. 

Som husvagt fungerer du som receptionist og byder folk velkommen i MedborgerCenteret. Du tager telefon opkald, udleverer aviser til Husforbi sælgere og udlåner cykler. 

Posthuset – Oplevelsescafé og genbrugsbutik.

Posthuset er vores genbrugsbutik og oplevelsescafe. Som en del af Posthuset er du med til at prissætte varer, sortere og rydde op, og betjene kunder. Derudover er der opgaver indenfor rengøring og lettere vedligeholdelse. 

Økohaven og Boldklubben FREM

Aktiviteterne i vores økohave er årstidsbestemte. Vores økohave ligger ved Karens Minde kulturhus i Sydhavnen. I Økohaven sår og planter vi, derudover skal der slås græs, ordnes bålplads og meget mere. Vi har også bistader som vi passer, så vi kan høste og slynge honning sidst på sæsonen. 

Derudover vedligeholder vi de grønne arealer foran klubhuset ved Boldklubben FREM, hvor vi fjerner ukrudt, fejer og sørger for at der er pænt og rent. 

Jobklub

I dit forløb vil du blive tilknyttet jobklubben. Om du skal deltage individuelt eller i kompetencekursusforløb i gruppe, finder vi ud af sammen. I Jobklubben skal vi, i samarbejde med dig, finde ud af hvilke Jobområder, som du vil kunne arbejde i – evt. få timer om ugen. Via vores virksomhedsnetværk hjælper vi dig videre ud i praktik, (små)job og løntilskud.

Et skræddersyet tilbud til dig 

Dit aktiveringsforløb vil typisk være booket 12 timer om ugen i 13 eller 26 uger.

Timerne planlægger du sammen med din kontaktperson.

De fleste vælger at fordele timerne over tre dage, det vil altså sige fire timer tre dage om ugen.

Som deltager i Lokalværdi får du mulighed for at: 

 Styrke dine faglige og sociale kompetencer ved at deltage i vores forskellige aktiviteter og arbejdsfællesskaber.

 Få lagt en individuel plan for dit forløb sammen med din kontaktperson.

•  Få sparring om stort og småt.

  Skrive dit CV.

 Komme videre i job, uddannelse, løntilskud, ordinære løntimer(småjob) eller praktik i en virksomhed.

•  Få afklaret dine jobmæssige ressourcer og få beskrevet din arbejdsevne til brug i rehabiliteringsteamet.

•  Få et større lokalt netværk.

  Være med til at forskønne dit byområde, og gøre Sydhavnen til et endnu bedre sted at bo.

Udover de faste aktiviteter kan du bl.a. deltage i:

 Ture ud af huset.

 Kulturelle arrangementer og festivaler.

Sports- og aktivitetstævner.

 Natur- og friluftsliv

 Sankt Hans arrangement 

 Høstpicnic på Tippen

 International Hjemløsedag

 Markedsdage 

  Og meget meget mere

Spørgsmål?

Spørgsmål?

Giv os et ring på 33 22 70 02

eller udfyld kontaktformularen 

Giv os et ring på 33 22 70 02

eller udfyld kontaktformularen 


[contact-form-7 id=”3605″ title=”Lokalværdi kontakt”]