SydhavnsCompagniets personale

SydhavnsCompagniets personale

Brian Wacker Lentz

Direktør/stifter/Sociolog

brian.lentz@sydhavnscompagniet.dk

Mobil: 2688 8060

Sofhia Leander

Koordinator af beskæftigelsen

sofhia@sydhavnscompagniet.dk

Mobil: 6040 8140

Lars Michael

Projektleder

lm@sydhavnscompagniet.dk

Mobil: 6040 8142

William Schou

Socialrådgiver

william@sydhavnscompagniet.dk

Mobil: 6040 8141

Raga Nordstjerne

Daglig leder i CleanHouse

raga@sydhavnscompagniet.dk

Mobil: 6037 4705

Tobias Arrildt

Tømre/Handymand

tobias@sydhavnscompagniet.dk

Mobil: 6040 8143

Bestyrelsesoversigt 
Bestyrelsen kontaktes via sc@sydhavnscompagniet.dk

Bestyrelsesoversigt 
Bestyrelsen kontaktes via sc@sydhavnscompagniet.dk

• Lene Lund – Forperson, Ledende socialrådgiver i Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik 

• Ulf Christensen – Næstformand, Adm. Direktør Kuben Management

• Mette Kronbæk- Københavns Professionshøjskole, Socialrådgiveruddannelsen, Udsatte Voksne

• Dorthe Kynde Nielsen – Advokat og Associeret Partner Advokaterne FOLDSHACK • FORCHHAMMER • DAHLAGER

• Ninna Hedeager Olsen- Københavns Professionshøjskole, Forvaltnings_ og Administrationsuddanelserne

 • Jan Fønss – Frivilligrepræsentant

• Severin Broberg – Brugerrepræsentant 


SydhavnsCompagniet arbejder f.eks. sammen med

SydhavnsCompagniet arbejder f.eks. sammen med

SydhavnsCompagniets lokaler bliver brugt af

SydhavnsCompagniets lokaler bliver brugt af

Kinesisk sprogundervisning

      Brasiliansk       kirke

Grønlandsk spiseklub

Rygestop

   Axis & Allies    brætspil aften

Mandeklub

Kvindeklub

Film-, hygge- og samtaleaftner

Et samarbejde med mening
– Bliv samarbejdspartner

Vores historie

Vores historie

SydhavnsCompagniet er en innovativ projektorienteret civil- og lokalsamfundsaktør med base i Kgs. Enghave – i folkemunde kaldet Sydhavnen. Organisationen blev skabt som et tværsektoriel partnerskabsprojekt i år 2000 med midler fra Socialministeriet – et partnerskab bestående af

Københavns Kommune, almennyttige boligforeninger samt værdibaserede institutioner ved Kristeligt Studenter Settlement og Missionen blandt Hjemløse. Efterfølgende blev SydhavnsCompagniet etableret som en selvejende værdibaseret organisation (NGO) med en dertil hørende bestyrelse.


I vores bestyrelse er den siddende chef, en medarbejderrepræsentant samt repræsentanter fra såvel det offentlige som det private erhvervsliv. Dertil kommer, at der på organisationens årsmøde vælges henholdsvis en bruger- og frivillighedsrepræsentant.


Vores historie

Vores formål

Sydhavns-Compagniet har som formål at sikre sociale og beskæftigelses-fremmende lokale indsatser samt at arbejde for at sikre netværksopbygning og aktivt medborgerskab blandt udsatte borgere i lokalområdet. Ved at motivere til frivilligt arbejde mobiliserer vi borgernes ressourcer og danner således rammen for deres (lokal)samfunds-inklusion. 

Denne ressourcemobilisering kommer til udtryk i en social kapital og integration, der øger trygheden og udfoldelses-mulighederne i hele Sydhavnen. Samlet set kan organisationens arbejde karakteriseres som værdibaseret socialt (lokalsamfunds) arbejde med fokus på empowerment, aktivt medborgerskab, netværksdannelse og læring. SydhavnsCompagniet arbejder primært med 6 ud af FN’s 17 verdensmål.

Vi ønsker at bekæmpe fattigdom, sult og ulighed. Dertil kommer, at vi ønsker at fremme den enkeltes sundhed & trivsel i bæredygetige byer og lokalsamfund. Endelig ønsker vi at fremme bæredygtigt og ansvarligt forbrug gennem vores arbejde med genbrug, up- & recykling. 

                 Vores formål

Vores formål

SydhavnsCompagniet har som formål at sikre sociale og beskæftigelses-fremmende lokale indsatser samt at arbejde for at sikre netværksopbygning og aktivt medborgerskab blandt udsatte borgere i lokalområdet. Ved at motivere til frivilligt arbejde mobiliserer vi borgernes ressourcer og danner således rammen for deres (lokal)samfundsinklusion. Denne ressourcemobilisering kommer til udtryk i en social kapital og integration, der øger trygheden og udfoldelsesmulighederne i hele Sydhavnen. 

Samlet set kan organisationens arbejde karakteriseres som værdibaseret socialt (lokalsamfunds)arbejde med fokus på empowerment, aktivt medborgerskab, netværksdannelse og læring. SydhavnsCompagniet arbejder primært med 6 ud af FN’s 17 verdensmål.

Vi ønsker at bekæmpe fattigdom, sult og ulighed. Dertil kommer, at vi ønsker at fremme den enkeltes sundhed & trivsel i bæredygetige byer og lokalsamfund. Endelig ønsker vi at fremme bæredygtigt og ansvarligt forbrug gennem vores arbejde med genbrug, up- & recykling. 

Vores værdigrundlag

Vores værdiggrundlag

SydhavnsCompagniet arbejder for udsatte borgeres rettigheder og behov, at alle ydes respekt uanset tanke, etnicitet og tro – for at sikre et aktivt og værdigt liv i (lokal)samfundet.                 Vores dokumenter

Vores dokumenter

                 Vores dokumenter

Vores formål

SydhavnsCompagniet har som formål at sikre sociale og beskæftigelses-fremmende lokale indsatser samt at arbejde for at sikre netværksopbygning og aktivt medborgerskab blandt udsatte borgere i lokalområdet. Ved at motivere til frivilligt arbejde mobiliserer vi borgernes ressourcer og danner således rammen for deres (lokal)samfundsinklusion. Denne ressourcemobilisering kommer til udtryk i en social kapital og integration, der øger trygheden og udfoldelsesmulighederne i hele Sydhavnen. 

Samlet set kan organisationens arbejde karakteriseres som værdibaseret socialt (lokalsamfunds)arbejde med fokus på empowerment, aktivt medborgerskab, netværksdannelse og læring. SydhavnsCompagniet arbejder primært med 6 ud af FN’s 17 verdensmål.


Vi ønsker at bekæmpe fattigdom, sult og ulighed. Dertil kommer, at vi ønsker at fremme den enkeltes sundhed & trivsel i bæredygetige byer og lokalsamfund. Endelig ønsker vi at fremme bæredygtigt og ansvarligt forbrug gennem vores arbejde med genbrug, up- & recykling. 

SydhavnsCompagniets vedtægter

Brugerperspektivet i COVID 19

SydhavnsCompagniets vedtægter

Vores værdigrundlag

Ledige Stillinger

SydhavnsCompagniet søger:


PT. Ingen ledige stillinger